Půmaraton KICK21 - Koloběh LABE ARÉNA

TERMÍN ZÁVODU:                    23.5.2020 (sobota)

START ZÁVODU:                       15:30 hod. (dopoledne se jede triatlon)

MÍSTO KONÁNÍ:                        Labe Aréna Račice - (veslařský areál)

                                                     50.4582328N, 14.3429011E

 

POŘADATEL:                               SPORT FUTURE GROUP, z. s.
ŘEDITEL ZÁVODU:                     Jan Kubeš, hamrmantour@gmail.com

STATUT ZÁVODU:                       Závod je určen pro širokou sportující veřejnost a je vhodný i pro naprosté začátečníky a ty, kteří chtějí koloběh zkusit poprvé. Věková hranice je 10 let.

Pro start není zapotřebí žádná licence, každý závodník se musí při prezentaci identifikovat a svoji účastí v závodě stvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že startuje na vlastní nebezpečí.


REGISTRACE:                               pouze předem ZDE (končí ve čtvrtek, na místě nelze dohlásit)

STARTOVKA:                                ZDE

PREZENTACE:                              V prostorách tribuny, vstup od vody.

PARKOVÁNÍ:                                 Parkoviště u Labe Arény

PRAVIDLA:                                    Závodí se podle pravidel koloběhu, propozic tohoto     závodu

TRATĚ:                                           21,2km (4 okruhy) uzavřená trať, povrch asfalt

                                                         10km (4 okruhy) uzavřená trať, povrch asfalt

VYPSANÉ KATEGORIE:                M1/Z1 – Muži/Ženy do 40 let

                                                        M2/Z2 - Muži/Ženy nad 40 let

STARTOVNÉ:                                 250,- (pouze platba předem)

VÝHRY:                                           Vítězové v kategoriích obdrží drobné ceny

UBYTOVÁNÍ:                                  Kontakt na ubytovací kapacity v areálu

                                                        jitka.tollarova@labearena.cz - vedoucí hotelového provozu (775 557 888)

 

OBECNÁ USTANOVENÍ:              

·      Závod probíhá dle platného nařízení vlády

·      V prostoru areálu budou umístěny nádoby s dezinfekcí k použití. V prostoru WC budou umístěny mýdla k omytí rukou

·      Závodí se v duchu fair-play

·      Každý startuje na vlastní nebezpečí

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

13-15 - Příjezd závodníků - Parkoviště P1

14:00-15:00 - Prezentace závodníků - Závodní kancelář

15:15 - Rozprava - Prostor před tribunou

15:30 - Start závodu - Od tribuny

17:30 - Vyhlášení vítězů - Prostor před tribunou

18:00 - Ukončení akce

  

TRASA

Koloběh se jede v okruzích 

21km (5,2km x 4 okruhy) v prostoru veslařského areálu. 

10km (5,2km x 2 okruhy) v prostoru veslařského areálu. 

Na koloběžce je povinná přilba.

trasa
Závod:

Start a startovní povely: Závodníci startují na povel startéra. Startuje se kopem (odrazem) nikoliv rozběhem. Závodníci se připraví na startovní čáru na povel „připravte se“ a vystartují na následující slovní povel Start, případně výstřel, či jiný výrazný zvuk.

Určení výsledků závodů:

Do výsledků závodu se započítává čas od výsřelu/písknutí či pokynu ke startu do projetí cíle. 

Diskvalifikace: Každý závodník, který zaviní chybný start, bude potrestán slovním napomenutím startéra. Po prvním chybném startu kterýkoliv závodník, který způsobí další chybný start, musí odstoupit ze závodu. Dále může být diskvalifikován závodník, který svou jízdou ohrozí ostatní závodníky nebo jim bude nesportovním chováním.

 

Další pravidla akce

Závodníci musí mít při závodě ochrannou přilbu, závodník, který v den startu nedovrší l8-ti let je povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho ze zákonných zástupců (rodičů) o povolení ke startu v závodě. (viz. příloha)

Časový program může být v průběhu akce mírně upravován, sledujte pokyny moderátora a pořadatelů.

 

Pořadatel je oprávněn upravit délku jednotlivých závodů nebo časový harmonogram, zejména z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností.

 

Závodníci doprovod a diváci se účastní akce na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Upozorňujeme na obecné nebezpečí krádeží. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za zranění, případné ztráty a poškození vybavení před a během závodů, za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům nebo třetí osobě. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Závodníkům je doporučeno, aby se před závodem se podrobili lékařskému vyšetření a měli na účast v závodě uzavřenou pojistnou smlouvu. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků – dopingu a alkoholu.

Protesty jsou přijímány do 20 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500,-Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího, nebo u ředitele závodu v místě časomíry.

Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebudou uznány. Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace koloběžkového sportu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

Přihlášením na závody organizované Sport Future Group, z.s. přijímá účastník tyto propozic a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch pořadatele (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů atd…....).

V případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací. V případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělí tomuto údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod.